Kolik druhů organismů žije na Zemi?

Dobře Špatně

U kolika druhů organismů vědci prokázali přizpůsobení klimatické změně?

Dobře Špatně

O kolik procent může podle vědců klesnout produkce kávy v příštích 30 letech vlivem klimatické změny?

Dobře Špatně